کلیدواژه‌ها = طراحی صنعتی
شناسایی الگوهای برساخت طراحی ملّی در مواجهه با طراحی جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22034/ra.2022.545842.1161

یعقوب آژند؛ میثم خداشناس


کارکرد کنشی (عملی) محصولات در فرآیندهای طراحی صنعتی

دوره 6، شماره 3، آبان 1402، صفحه 103-113

10.22034/ra.2023.562892.1255

یاسمن حاجیان فروشانی؛ احد حسن پور؛ بهزاد سلیمانی