اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی پژوهش و نشر

نشریه رهپویه هنرهای تجسمی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) میباشد. اعضای هیئت تحریریه، سردبیر، نویسندگان، داوران، ویراستاران و خوانندگان هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند.

سیاست های کلی 

 • تصمیم نهایی در خصوص انتشار مقاله مبتنی بر نظرات داوران و اعضای هیئت تحریریه مجله است.
 • بر اساس خط مشی اخلاقی نشریه، سردبیر ممکن است در تصمیم گیری با سایر ویراستاران یا داوران مشورت کند.
 • داوران لازم است در ارزیابی مقالات به اصول اخلاقی پایبند بوده و مقالات را با تأکید بر محتوای مقالات و به صورت محرمانه ارزیابی کنند.
 • نظرات و پیشنهادات سازنده­ی داوران به نویسندگان در بهبود کیفیت مقالات کمک می کند.
 • نویسندگان در زمان ارسال مقاله باید تعهد دهند که مقاله آنها حاصل یک کار پژوهشی اصیل است و در جای دیگری به هیچ زبانی منتشر و یا برای بررسی به نشریه دیگری ارسال نشده است.
 • قوانین و قراردادهای مربوط به حق چاپ باید توسط نویسندگان رعایت شود. هر نوع سرقت ادبی غیراخلاقی است و غیرقابل قبول است. 

مشروح اصول کمیته اخلاق انتشار در آدرس http://publicationethics.org دردسترس است.

 


مسئولیت های ناشر 

 • ناشر متعهد می شود که تصمیمات سردبیر و هیأت تحریریه در مورد تمامی مقالات نهایی است و این تصمیمات فقط بر اساس قضاوت حرفه ای اتخاذ می شود و تحت تأثیر هیچ گونه منافع تجاری قرار نخواهد گرفت.
 • ناشر متعهد می شود که همواره پایبندی به اصول اخلاقی از سوی سردبیر، ویراستاران، اعضای هیأت تحریریه، داوران، نویسندگان و خوانندگان نشریه را زیر نظر داشته و کنترل نماید.
 • ناشر متعهد می شود کخ همواره اصلاحات، اصول شفافیت، و بازپس گیری یا حذف مقالات منتشر شده را در صورت نیاز منتشر و اعلام نماید.

 

مسئولیت های سردبیر و تیم هیأت تحریریه در نشریه  رهپویه هنرهای تجسمی

 • سردبیر  دارای اختیارات کامل برای رد/پذیرش مقالات است.
 • سردبیر تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقالات را بر اساس نظرات داوران و اعضای هیأت تحریریه می گیرد.
 • سردبیر همواره محرمانه بودن مقالات ارسالی و تحت بررسی را تا زمان انتشار آنها حفظ می کند.
 • سردبیر  به محرمانگی و ناشناس ماندن اطلاعات داوران پایبند است.
 • سردبیر  تلاش می کند از هرگونه تضاد منافع جلوگیری  و در صورت وجود تعارض منافع آن را افشا نماید.
 • سردبیر همواره مسائل مربوط به سرقت ادبی و داده های جعلی را بررسی و در صورت نیاز به انتشار اصلاحات، شفاف سازی، بازپس گیری و عذرخواهی، اقدام می نماید.
 • با توجه به سیاست بررسی مجله (Double-Blind)، ناشناس بودن داوران و نویسندگان  حفظ می شود.
 • سردبیر به هیچ وجه اطلاعات و محتوای مقالات را برای کسی به غیر از نویسنده اصلی، داوران و در صورت لزوم سایر ویراستاران تحریریه فاش نمی کند.

 

مسئولیت های داوران در نشریه  رهپویه هنرهای تجسمی

 • محرمانه بودن اطلاعات مقاله باید در تمامی زمینه ها رعایت شود و فرآیند بررسی مقاله به صورت ناشناس انجام شود.
 • لازم است داوران مقالات را در زمان مناسب قضاوت کنند و سردبیر را در تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله یاری نمایند.
 • پیشنهادات داوران در خصوص مقالات منتشر شده به صورت فرم داوری و در قسمت نظرات برای نویسنده و ویراستار ارائه شود.
 • لازم است داوران از قضاوت مقالات دارای تضاد منافع خودداری  و هرگونه تضاد منافع را در اسرع وقت گزارش کنند.
 • قضاوت داوران در مورد کیفیت و محتوای مقالات باید بر اساس نظرات تخصصی و عینی باشد.

 

مسئولیت های نویسندگان در نشریه  رهپویه هنرهای تجسمی

 • رعایت اصول اولیه نگارش و تحقیق در مقاله نویسی ضروری است . لازم است مقالات دقیقا بر اساس قالب مجله نوشته و تنظیم شوند. 
 • قبل از ارسال مقاله، تمامی نویسندگان باید راهنمای نویسندگان در این مجله را مطالعه کنند.
 • نویسنده مسئول باید رضایت و آگاهی سایر نویسندگان مقاله در این نشریه را از طریق فرم تعهد نویسندگان تایید و ارسال کند.
 • کلیه نویسندگانی که نام آنها در مقاله و در برگه تعهد نامه ذکر شده است لازم است در نگارش و تدوین مقاله مشارکت قابل قبول داشته باشند.
 • قدردانی و وابستگی سازمانی نویسندگان در مقاله ذکر  و هرگونه تضاد منافع بین نویسندگان یا سازمان ها ذکر شود (فرم تعارض منافع).
 • نویسندگان باید به وضوح تامین کننده مالی تحقیق (در صورت وجود) را گزارش کنند.
 • نویسندگان موظف اند در صورت مشاهده اشتباه یا نادرستی در مقاله منتشر شده خود، در اسرع وقت به سردبیر اطلاع دهند تا مقاله را تصحیح یا باطل کند.
 • همه نویسندگان باید توجه داشته باشند که مقالات ارسال شده به این مجله برای جلوگیری از سوء رفتار علمی توسط نرم افزار مشابهت یاب  همانندجو  (ایرانداک) بررسی می شوند.
 • نویسندگان موظفند  تمام منابع و رفرنسهایی را که به طور مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرده اند به درستی و سبک مناسب در متن و لیست منابع ذکر نموده و به آنها استناد نمایند.
 

تغییر  (حذف یا افزودن) نویسندگان

فهرست و ترتیب نویسندگان قبل از ارسال مقاله باید به وسیله همه نویسندگان تأیید و امضا شود. لازم است که هر گونه افزودن، حذف یا بازنویسی در فهرست نویسندگان، با ذکر دلایل توسط نویسنده مسئول توضیح داده شود و توسط سایر نویسندگان تأیید شود. این کار پیش از ارسال مقاله برای داوری و فقط با تأیید سردبیر نشریه انجام می شود.

 


معیارهای تألیف

در نشریه  رهپویه هنرهای تجسمی، نویسندگان مقاله برای احراز شرایط نویسندگی لازم است شرایط زیر را داشته باشند:

 • طرح پژوهش، گردآوری یا تحلیل و تفسیر داده ها توسط نویسنده انجام شده باشد.
 • نگارش مقاله یا بازنگری اساسی و کلی توسط نویسنده انجام شده باشد.
 • تایید نهایی برای انتشار مقاله توسط نویسنده صورت گیرد. هر مشارکت کننده (هر یک از نویسندگان مقاله) باید سهم و مشارکت قابل قبولی در طرح و نگارش مقاله داشته باشد تا بتواند مسئولیت عمومی بخش هایی از محتوا را بپذیرد.
 اصول نویسندگی و مسئولیت نویسندگان در نشریه  رهپویه هنرهای تجسمی
 • در زمان ارسال مقاله، در طول فرآیند بررسی و آماده سازی برای انتشار، نویسنده مسئول مقاله، مسئول ارتباط با مجله و دست اندرکاران مجله است. لازم است جهت اطمینان از انجام کلیه الزامات اداری مجله، مانند رعایت شرایط و ضوابط مقاله، انجام بازنگری مورد نظر داوران و ویراستاران، مستندات ثبت داده ها، ارائه فرمهای ضروری مانند تعهدنامه و تعارض منافع، با کادر اجرایی نشریه در ارتباط باشد. همچنین در طول فرآیند داوری، نویسنده مربوطه باید سریعاً به سؤالات سردبیر و مدیر اجرایی پاسخ  و پس از انتشار نیز در صورت لزوم با مجله همکاری کند.
 • پس از پذیرش مقاله و در مرحله انتشار، اضافه کردن نام نویسنده جدید و یا تغییر در مسئولیت نویسندگان مجاز نمی باشد. ضمناً، اگر نویسنده‌ای بخواهد از فهرست نویسندگان حذف شود، باید نامه‌ای را با امضای نویسنده و سایر نویسندگان ارسال کند که نشان‌دهنده تمایل آنها برای حذف از فهرست نویسندگان باشد. هر گونه تغییر در ترتیب نویسندگان مستلزم امضای نامه ای توسط همه نویسندگان است که نشان دهنده موافقت آنها باشد. 
مطالعات مربوط به انسان و حیوانات

تمام مقالاتی که نتایج تحقیقات تجربی مربوط به افراد انسانی را گزارش می‌کنند، باید حاوی بیانیه‌ای باشد که تأیید کند رضایت آگاهانه از هر مورد مطالعاتی یا از قیم او گرفته شده است. تمام مطالعات حیوانی یا انسانی باید پس از تأیید پروتکل آزمایشی توسط کمیته اخلاق محلی، مورد استفاده قرار گیرد.


 

اصول شفافیت در نشریه  رهپویه هنرهای تجسمی

 • طراحی مطالعه و تأیید اخلاقی

تحقیقات خوب باید دارای نظم منطقی و طرح پژوهشی مناسب بوده و معیارهای اخلاقی پژوهش را رعایت کرده باشد. انجام تحقیقات با استانداردهای پایین تر ممکن است به منزله سوء رفتار پژوهشی شناخته شود. در نشریه  رهپویه هنرهای تجسمی نویسندگان مقاله، مسئول کل محتوای علمی و همچنین صحت اطلاعات کتابشناختی هستند.

 •   تجزیه و تحلیل داده ها

در هر پژوهش، داده ها باید به طور مناسب تجزیه و تحلیل شوند، تجزیه و تحلیل نامناسب لزوماً به معنای سوء رفتار نیست اما جعل و دستکاری داده ها به منزله رفتار نادرست است.

 •  تضاد منافع

تضاد منافع از جمله مواردی است که ممکن است کاملاً آشکار نباشد و ممکن است بر قضاوت نویسنده، داوران و ویراستاران تأثیر بگذارد. آنها به عنوان مواردی توصیف شده اند که وقتی بعداً آشکار شوند، خواننده را دچار گمراهی یا فریب خوردن می کند. تضاد منافع ممکن است شخصی، تجاری، سیاسی، دانشگاهی یا مالی باشند. منافع «مالی» ممکن است شامل اشتغال، تأمین مالی تحقیقات، پرداخت برای سخنرانی یا سفر، مشاوره و پشتیبانی شرکت برای کارکنان باشد.

 •  فرآیند داوری تخصصی

نشریه  رهپویه هنرهای تجسمی از داوری همتا (تخصصی) دوسوکور استفاده می کند، به این معنی که در طول فرآیند بررسی، هم هویت داور و هم هویت نویسنده از نظر داوران پنهان می شود و بالعکس. برای تسهیل این امر، نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که متون ارسالی آنها به گونه ای تهیه شده است که هویت آنها را مشخص نکند. نویسندگان این حق را دارند که به دلیل تضاد منافع احتمالی، در صورتی که نخواهند مقاله آنها توسط یک داور خاص بازبینی شود، با سردبیر ارتباط و در زمان ارسال این موضوع را در سامانه مجله اطلاع دهند. در طی فرآیند داوری، هیچ مقاله ای بدون دریافت نظرات منفی حداقل از دو داور رد نمی شود. 

 • سیاست آرشیوی
  • نویسندگان نشریه رهپویه هنرهای تجسمی می‌توانند نسخه‌هایی از مقاله خود را در صفحات وب خود، صفحات وب شرکت‌ها و دیتابیسهای علمی مختلف بایگانی کنند.
  • نشریه رهپویه هنرهای تجسمی تحت مجوز دسترسی آزاد منتشر میشود که بر این اساس مقالات را می توان بلافاصله طبق شرایط  خاص، در دسترس عموم قرار داد. اگر نویسنده‌ای مقاله‌ای را تحت مجوز دسترسی آزاد منتشر کرده باشد،  این نشریه نویسنده را تشویق می‌کند تا نسخه نهایی مقاله را به اشتراک بگذارد.
  • نویسندگان همچنین می‌توانند از اطلاعات چکیده و استناد (مانند عنوان، نام نویسنده، تاریخ انتشار) مقاله خود در هر مکان و زمانی از جمله رسانه‌های اجتماعی مانند لینکدین، رسرچگیت، فیس‌بوک، وبلاگ‌ها و توییتر مجدداً استفاده کنند، مشروط بر اینکه، پیوندی به مقاله در مجله، اضافه شود. ترجیحاً پیوند باید شامل شناسه دیجیتال شی (DOI) باشد که در اطلاعات استناد در مورد مقاله به صورت آنلاین یافت می شود.
  • مطالب و مقالات نشریه رهپویه هنرهای تجسمی به طور رسمی در آرشیو دراز مدت  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (NLAI) آرشیو شده است.
 • برنامه زمانبندی انتشار

نشریه  رهپویه هنرهای تجسمی  به صورت چهار شماره در سال منتشر می شود. تمامی مقالات منتشر شده از ابتدا تا کنون در وب سایت اختصاصی (http://rahpooye.soore.ac.ir/) در دسترس است.

 • بیانیه حفاظت از محرمانگی اطلاعات 
 • تمامی مقالات  با نهایت دقت و رعایت محرمانه بودن اطلاعات نویسندگان بررسی می شوند. افشای جزئیات محرمانه در طول بررسی مقاله نویسنده ممکن است نقض حقوق آنها باشد.
 • داوران نیز حقوق محرمانگی دارند که سردبیر باید به آن احترام بگذارد. اگر ظن عدم صداقت یا تقلب در مقاله وجود داشته باشد، ممکن است محرمانگی نقض شود.
 • علاوه بر نویسندگان و داوران، سردبیران از افشای اطلاعات مربوط به مقالات از جمله دریافت، محتوا، وضعیت در فرآیند بررسی، انتقاد داور، یا وضعیت نهایی چاپ مقاله منع می‌شوند. 
 • ویراستاران باید به داوران توضیح دهند که مقلاتی که برای بررسی ارسال می شوند، در مالکیت و جزو دارایی خصوصی نویسندگان هستند. در نتیجه، داوران و کارکنان تحریریه باید با خودداری از  انتشار عمومی یا تصاحب آثار نویسندگان قبل از انتشار مقاله، به حقوق نویسندگان احترام بگذارند.
 • داوران نباید اجازه داشته باشند از مقاله برای  خود کپی تهیه و آن را با دیگران به اشتراک بگذارند، مگر در صورتی که سردبیر به آنها اجازه دهد.
 • پس از ارسال نظرات، داوران باید نسخه های دریافتی از سردبیر را  به مجله برگردانند یا از بین ببرند.
 • سردبیران نباید نسخه هایی از مقاله رد شده را نگه دارند.
 • همچنین نظرات بازبینی بدون اجازه داور، نویسنده و ویراستار،  نباید  به‌صورت عمومی منتشر شود.
 • صاحب امتیاز و ناشر

دانشگاه سوره

 • حق چاپ (انتشار) و مجوز

این مجله به منظور حمایت از تبادل دانش جهانی برای عموم، دسترسی آزاد و فوری به محتوای خود را فراهم می کند. همه مقالات این مجله تحت مجوز بین‌المللی ­Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)   منتشر می‌شوند. این مجوز استفاده، اشتراک‌گذاری، اقتباس، توزیع، و تکثیر در هر رسانه یا قالبی را تا زمانی که نویسنده (نویسندگان) اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند، مجاز می‌سازد. در این نشریه، نویسندگان حق چاپ و انتشار (کپی رایت) را برای محتوای مقالات خود حفظ می‌کنند، اما به دیگران اجازه می‌دهند تا مقالات را دانلود، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و/یا کپی کنند (تا زمانی که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند و به اصل منبع به درستی استناد شده باشد).

بر اساس این مجوز نویسندگان حقوق زیر را خواهند داشت:

  • مقاله خود را مطابق با بخش "حقوق استفاده شخصی"  به اشتراک بگذارند؛ تا زمانی که حاوی پیوند به DOI  نسخه رکورد شده در این مجله باشد.
  • حفظ حقوق مالکیت معنوی از جمله داده های تحقیقاتی
  • اعتبار و ارجاع مناسب برای اثر منتشر شده.

**حقوق استفاده شخصی

      نویسندگان می توانند از مقالات خود برای مقاصد علمی به طور کلی یا جزئی استفاده کنند، مانند استفاده در تدریس در کلاس (از جمله توزیع نسخه، کاغذ یا الکترونیک)، توزیع کپی ها (از جمله از طریق ایمیل) به همکاران پژوهشی شناخته شده برای استفاده شخصی آنها، استفاده در آثار بعدی و گسترش مقاله به صورت کتاب. 

 • تبلیغات

سیاست نشریه رهپویه هنرهای تجسمی بر عدم انتشار هر گونه تبلیغات در سایت مجله و مقالات منتشر شده استوار است.  

 • اصلاح یا بازپس­ گیری مقالات منتشر شده

گاهی ممکن است نشریه، بنابر ضرورت مجبور به انتشار اصلاحیه یا بازپس­‌گیری مقاله منتشر شده باشد. طبق معیارهای مورد توافق جامعه دانشگاهی، این کار معمولاً با انتشار "اصلاحیه" یا "بازپس­ گیری" و بدون ایجاد تغییرات در مقاله اصلی و فقط با انتشار مقاله جدیدی که مفهوم اصلاحیه یا بازپس گیری دارد، انجام می شود. مقاله اصلی در مالکیت عمومی باقی می‌ماند و معمولاً باید در Erratum یا Retraction بعدی نمایه شود. در مواردی که مطالب مقاله قابل اصلاح نباشد ممکن است مجبور شویم مطالب را از وب‌سایت و سایت‌های آرشیو خود حذف کنیم. ممکن است لازم باشد نویسنده (نویسندگان) اصلی با اظهار نظر در مورد مقاله منتشر شده، اصلاحات جزئی در مقالات منتشر شده انجام دهند. این اقدام تنها در صورتی قابل قبول خواهد بود که اصلاحات بر نتایج یا نتیجه گیری مقاله تأثیری نداشته باشد.

 • اصلاحیه (Erratum)

تغییرات در مقالات منتشر شده که بر معنا و نتیجه مقاله تأثیر می گذارد، اما کل مقاله را باطل نمی کند، ممکن است به صلاحدید سردبیر یا اعضای هیأت تحریریه، با انتشار یک (Erratum) اصلاحیه نمایه شده و مرتبط با مقاله اصلی اصلاح شود. تغییرات در نویسندگی مقالات منتشر شده از طریق Erratum تصحیح می شود.

 • بازپس گیری (Retraction)

اگر اطلاعات علمی ارائه شده در یک مقاله به طور قابل توجهی دارای ایراد باشد، ممکن است مقالات منتشر شده پس گرفته (حذف) شود. در این موارد اقدام مجله باید با دستورالعمل های بازپس گیری COPE مطابقت داشته باشد. مقالات پس گرفته شده، نمایه شده و به اصل مقاله ارجاع داده می شود.

 


 فرآیند شناسایی و رسیدگی به تخلفات پژوهشی

سوء رفتارهای پژوهشی احتمالی

در نشریه رهپویه هنرهای تجسمی، سردبیر اقدامات متناسبی را برای شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی که در آن تخلفات تحقیقاتی در مورد محتوا و یا نویسندگی رخ داده است، از جمله سرقت ادبی، دستکاری استنادها،  جعل داده و داده سازی و غیره، انجام می‌دهد. این اقدامات شامل موارد زیر می‌باشد:

 • اولین اقدام سردبیر مجله اطلاع رسانی به دفتر تحریریه نشریه با ارائه نسخه هایی از مطالب مربوطه و پیش نویس نامه به نویسنده مربوطه است که در آن از نویسنده توضیحی بدون قضاوت می خواهد.
 • در صورتی که توضیحات نویسنده غیرقابل قبول باشد و به نظر برسد که رفتار غیراخلاقی جدی صورت گرفته است، موضوع از طریق هیأت تحریریه به کمیته نشر ارجاع می شود. پس از بررسی، کمیته تصمیم خواهد گرفت که آیا تخلف به اندازه کافی جدی است که ممنوعیت ارسال های بعدی  (مقالات نویسنده) را تضمین کند؟
 • در صورتی که تخلف از شدت کمتری برخوردار باشد، سردبیر، بنا به توصیه کمیته انتشار، نامه ای توبیخ کننده برای نویسنده ارسال می کند و خط مشی های انتشار نشریه را به نویسنده یادآوری می کند. اگر مقاله منتشر شده باشد، ویراستار می‌تواند از نویسنده درخواست کند که برای تصحیح سابقه، یک عذرخواهی در مجله منتشر کند.
 • اخطار برای نویسنده مربوطه ارسال خواهد شد و همزمان هر اثری (مقاله) دیگری از نویسنده متخلف یا افراد مرتبط با تخلف که در دست بررسی  باشند بلافاصله رد خواهد شد.
 • نویسندگان از عضویت در هیئت تحریریه نشریه و همکاری به عنوان داور درمجله منع می شوند. نشریه این حق را برای خود محفوظ می دارد که اقدامات بیشتری انجام دهد.
 • در موارد جدی تقلب که منجر به پس گرفتن مقاله می شود، اخطاریه بازپس گیری مقاله (Retraction) در مجله منتشر می شود و در نسخه آنلاین به مقاله لینک می شود. نسخه آنلاین نیز با تاریخ بازپس گیری علامت گذاری می شود.

راهنماها و دستورالعمل­های اخلاقی کمیته اخلاق نشر (COPE)

مجله  رهپویه هنرهای تجسمی متعهد است که دستورالعمل‌ها و راهنمایی های جاری کمیته اخلاق در انتشار (COPE) را در فرآیند بررسی و انتشار و مسائل آن دنبال و اعمال کند. برای اطلاعات بیشتر لطفا به این صفحه مراجعه کنید  (https://publicationethics.org/resources/flowcharts-new/translations). آیین نامه های رفتاری و بهترین عملکرد کمیته اخلاق نشر (COPE) برای سردبیران در فایلهای زیر قابل دسترس می باشند: 

(https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf),
(https://publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf)

مسئولیت علمی و اخلاقی هر آنچه در مجله منتشر می شود به عهده سردبیر است. این بدان معناست که سردبیر باید موارد زیر را همواره در نظر داشته باشد:

 • تلاش برای رفع نیازهای خوانندگان و نویسندگان؛
 • تلاش برای بهبود مداوم مجله.
 • اتخاذ رویه ها و فرآیندهایی برای اطمینان از کیفیت مطالبی که منتشر میشود.
 • پاسداشت آزادی بیان.
 • حفظ یکپارچگی سوابق علمی در نشریه.
 • جلوگیری از آلوده شدن استانداردهای فکری و اخلاقی با مصلحت های تجاری.
 • آمادگی همیشگی جهت انتشار اصلاحات، شفاف سازی، بازپس گیری و عذرخواهی در صورت نیاز.