داوران

 راهنمای داوری مقالات

سیستم داوری برخط (Online) مقالات، برای تسریع روند بررسی مقالات توسط داوران مجله طراحی‌شده است. مراحل عمومی این فرآیند برای داوران به شرح زیر است:

1. ثبت‌نام داور به‌عنوان کاربر در برنامه؛

    - توجه: اغلب این مرحله توسط مدیر پایگاه انجام می‌شود.

2. برای این‌که بتوانید به‌عنوان یک داور در برنامه حضور یابید، نخست باید به‌عنوان یک کاربر در پایگاه ثبت‌نام کنید. پس فرم عضویت پایگاه را تکمیل کنید؛

3. ایجاد دسترسی به‌عنوان داور و تعیین تخصص‌های داور؛

    - توجه: اغلب این مرحله توسط مدیر پایگاه انجام می‌شود.

4. پس از ثبت‌نام کاربر، مدیر برنامه می‌تواند با کمک بخش داوری الکترونیک معرفی داوران به برنامه دسترسی مخصوص داوری را تعیین کند و تخصص‌های ویژه داوران را نیز برای برنامه مشخص کند؛


 5. تعیین مقاله برای بررسی توسط داور و فرستادن پیام الکترونیک؛

توجه: این مرحله توسط مدیر پایگاه انجام می‌شود.


6. پس از انجام تنظیمات داوری و معرفی داوران، مدیر برنامه می‌تواند مقالات فرستاده‌شده به برنامه را برای داوران متخصص در دسترس قرار دهد؛

     - هم‌زمان با انجام این کار یک پُست الکترونیک برای داوران فرستاده می‌شود و اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام می‌شود.


7. مراجعه داور به پایگاه و ورود بانام کاربری و گذرواژه خود

     - برای ورود به برنامه تنها کافی است که نام کاربری و گذرواژه خود را در کادرهای مربوطه در صفحه اصلی وارد کنید.


8. بازیابی گذرواژه.

     - چنانچه گذرواژه خود را اشتباه وارد کنید، شما می‌توانید به صفحه بازیابی رمز عبور بروید و نشانی پست الکترونیک خود را وارد کنید تا گذرواژه جدید برای شما فرستاده شود.


اسامی داوران 1400-1401

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی Publons
حمیدرضا بسحاق دکتراى فلسفه، مدرس دانشگاه هنر و تهران  
علی وندی شعاری دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
مینا صدر استادیار دانشکده هنرهای زیبا  
آمنه مافی تبار استادیار، عضو هیأت علمى گروه طراحى پارچه و لباس، دانشکده هنرهاى کاربردى، دانشگاه هنر، تهران، ایران  
اکرم قاسم پور عضو هیات علمی گروه گرافیک دانشگاه سوره  
عفت السادات افضل طوسی دانشیار ، عضو هیات علمی رشته ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه الزهرا  
مینا محمدی وکیل استادیار گروه نقاشی دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا.  
محسن مراثی عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه شاهد. تهران. ایران  
نگار کفیلی گروه هنر اسلامی/دانشکده حفاظت و مرمت /دانشگاه هنر  
زهرا رهبرنیا دانشیارگروه  پژوهش هنر ارتباط تصویر  
غلامعلی حاتم استاد دانشگاه سوره (بازنشسته دانشگاه هنر  
محمد معین الدینى استادیارگروه نقاشى، دانشکده هنر، دانشگاه سوره  
حسن خوبدل گروه پژوهش هنر دانشگاه سوره  
کامران شریفی مدیر گروه عکاسی دانشگاه سوره  
فرشاد عسگری کیا هیأت علمی / دانشگاه سوره  
الهه پنجه باشى استادیار گروه نقاشی، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده هنر، تهران، ایران  
حسن بلخاری قهی گروه مطالعات عالی هنر دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران  
عبدالکریم عطارزاده استاد یارگروه هنر اسلامی و صنایع د ستی، د انشکد ه هنر، د انشگاه سوره، تهران، ایران.  
یوسف خجیر دانشگاه سوره،تهران،ایران  
کاظم نظری دکتری مدیریت رسانه از دانشگاه تهران استادیار پایه 12 و عضو هیآت علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری  
ناصر کلینی ممقانی عضو هیات علمی  
مریم خلیلی هیات علمی دانشگاه تهران  
مهران هوشیار دانشیار، گروه صنایع دستی و هنرهای اسلامی دانشگاه سوره  
کامران افشارمهاجر دانشیار، گروه آموزشی ارتباط تصویری، دانشگاه هنر  
خشایار قاضی زاده استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد  
اسماعیل بنی اردلان دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر ، دانشگاه هنر  
ولى الله کاووسى دانشجوى دکترى تاریخ تطبیقى و تحلیلى هنر اسلامى، دانشگاه تهران، پردیس هنرهاى زیبا  
آناهیتا مقبلی هنر/ دانشگاه پیام نور/ مرکز تهران شرق/ تهران/ ایران  
امین هنرمند آهنگسازی, دانشگاه تورنتو  
یعقوب آژند استاد دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا  
علیرضا شیخی استادیار دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر، تهران. گروه صنایع دستی  
مهیار اسدی استادیار دانشکده هنرهای تجسمی/ پردیس هنرهای زیبا  
سعید خودداری نائینی استادیار دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر  
محمد تقی آشوری استادیار دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر دانشگاه هنر  
زهرا حسین آبادی دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان بلوچستان  
علیرضا طاهری عضو هیات علمی  دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر تهران  
سید سعید سید احمدی زاویه سید احمدی زاویه د انشیار، د انشکد ه علوم نظری و مطالعات عالی هنر، گروه پژوهش هنر، د انشگاه هنر، تهران، ایران.  
حسام حسن زاده عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی  
زهرا عسلی استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سوره ، تهران، ایران.  
وحید چوپانکاره عضو هیات علمی گروه طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران  
ابوالقاسم دادور پژوهش هنر -دانشکده هنر دانشگاه الزهرا  
سمیه رمضان ماهی مدیر گروه گرافیک و تصویرسازی، دانشکده هنر دانشگاه سوره، تهران، ایران  
مهدی محمدی    
سمانه کاکاوند عضو هیأت علمی، استادیار گروه فرش، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران