تحلیل ساختاری و روش‌های نوآورانه در طراحی زیورآلات با استفاده از طرح‌ها و نقش‌های قالی فراهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

2 کارشناس ارشد تصویرسازی، گروه تصویرسازی، مؤسسه آموزش عالی فیض‌الاسلام، خمینی‌شهر، اصفهان، ایران.

چکیده

تمرکز بر زیبایی و سوق به آراستگی، از مهم‌‌ترین ابعاد زندگی آدمی است که از گذشته تا به اکنون، نوعی ارزش و شایستگی و ضرورتی قابل تأمل بوده است. ازاین‌رو، ساخت زیورآلات و جواهرات کلاسیک و بدلیجات هنری، سویه‌‌ای از فن و دانش بومی و معاصر است که از مهم‌‌ترین هنرها و حِرَف صناعی به‌‌شمار می‌‌رود. در فرآیند تولید انواع زیورآلات تزئینی اصیل، مؤلفه‌‌های مهمی همواره در نظر جلوه‌‌گر است که شامل: کاربرد مواد و مصالح و نیز کیفیت ساخت، طراحی شکل و ترسیم کالبد اولیه و شکل‌‌دهی ساختار اثر و نیز نقش‌‌پردازی و تزئین زیورآلات، است. در این میان طراحی و آفرینش فرم و حجم انواع زیورآلات، سهم به‌‌سزایی در اقبال و استقبال از آن توسط مشتری دارد. از طرفی استفاده و الگوبرداری خلاقانه و نوآورانه از انواع نقش و نگاره‌‌های موجود در قالی‌‌های فاخر کلاسیک ایرانی نظیر قالی‌‌های فراهان، نگاهی ارزش‌‌مدار در عرصه تولیدات هنری و گامی نو در اشاعه این نگرش مطلوب است. براین پایه، پرسش اصلی این پژوهش این است که چگونه می‌‌توان از گنجینه نقش و نگاره‌‌های قالی فراهان در طراحی زیورآلات امروزی استفاده کرد؟ بدین روی، صیانت و معرفی قالی‌‌های نفیس فراهان و نقوش آن‌‌ها به‌‌عنوان بخشی از هویت ملی و هنری و صنایع فرهنگی خلاق، در قالب به‌‌کارگیری و استفاده از آن‌‌ها در طراحی و تولید انواع آثار هنری، هدف این پژوهش است. این تحقیق از نوع کاربردی و ماهیت آن رویکرد توصیفی-تحلیلی دارد. شیوه گردآوری داده‌‌ها، مطالعات اسنادی و مرور منابع کتابخانه‌‌ای و جست وجو در پایگاه‌‌ها و مجموعه‌‌های معتبر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovation in Jewelry Design Inspired by Farahan Carpet Patterns

نویسندگان [English]

  • Mohammad Afrough 1
  • fatemeh saeedi 2
1 Associate Professor, Department of Carpet, Faculty of Art, Arak University, Arak, Iran.
2 Master of Visual Communication, Department of Visual Communication, Faizul Islam Institute of Higher Education, Khomeyni-Shahr, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The tendency to beautify and beautify the desire to display beauty is one of the natural and innate tendencies of man, which from the beginning of life until now, man has always paid serious attention to it. Jewelry is one of the most important tools and elements of beauty, especially for women. Actually, the use of jewelry is a manifestation of beauty that has a serious presence in contemporary life compared to the past. in such a way that today the art-industry of jewelry making and production of all kinds of jewelry is considered one of the profitable and favored industries along with countless brands. in this art-industry, in addition to the quality of the material and its quality, "the form, design and body of the parts" is one of the most important components and indicators in the choice and favor of customers. therefore, the design and creation of popular forms and designs is one of the constant concerns of producers and one of the influential factors in the ups and downs of this field. designing jewelry is one of the prominent professions and important global skills in the world of beauty, grooming and business.
Success in design requires having a certain amount of artistic and visual knowledge and skills, visual literacy, creativity and innovation, and more importantly, nobility in recognizing the visual and value-oriented treasures of the past and the knowledge of native art, which is the source is a fountain of ideas and creativity in designing, redesigning and producing modern works of art, especially ornaments and jewelry. in addition to the design and form, decoration and engraving of jewelry pieces is also of particular importance.directly exploiting or taking as a model the motifs and paintings of the native arts of Iran, such as hand-woven carpets in the design of ornaments, is one of the creative and innovative methods in creating ideas and creating original and eye-catching designs.from this point of view, the exquisite and original Farahan carpets that are kept in the Claremont collection are one of the valuable systems and rich resources in the design, redesign and production of contemporary works of art, which can lead to two desirable approaches: first, the preservation and introduction of Farahan carpets and their motifs as a component of identity and artistic heritage, and secondly, the use and application of patterns and paintings of this type of art in the formation and production of works and luxury and capital goods such as ornaments and jewelry.
focusing on beauty and striving for beauty is one of the most important aspects of a person's life, which has been a kind of value, merit and necessity to be considered from the past until now.
hence, the making of classical ornaments and jewels and artistic rhinestones is a strain of indigenous and contemporary art and knowledge, which is considered one of the most important arts and crafts. in the process of producing all kinds of decorative ornaments and original jewelry, important components are always considered by the designer, which include: the use of materials and the quality of construction, the design of the shape and drawing of the initial body and the shaping of the structure of the work, as well as the patterning and decoration of the ornaments. meanwhile, the design and creation of the shape and volume of all kinds of jewelry has a significant contribution to its success and acceptance by consumers and customers. on the other hand, the creative and innovative use and patterning of all kinds of motifs and patterns in traditional and native arts, such as the luxurious classical Iranian carpets, is a value-oriented look in the field of artistic productions and a new step in spreading this desirable attitude. for this reason, the main question of this research is how to use the treasure of Farahan carpet patterns in the design of today's ornaments and jewelry? therefore, the preservation and introduction of the exquisite Farahan carpets and their motifs as part of the artistic identity of this region in the form of their application and use in the design and production of various works of art is the aim of this research. this research is of applied type and descriptive-analytical research method. The method of data collection was in the form of a library and search in the sites of valid collections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ornaments
  • Jewelry
  • Farahan
  • carpets
  • designs and patterns