هزینه های بررسی مقاله

بنابرآیین‌نامۀ ابلاغیه وزارت علوم در خصوص تعیین هزینۀ پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز در فروردین ماه ۱۴۰۰، به اطلاع می­‌رساند که بر اساس رویۀ متعارف مجلات دسترسی باز جهان که هزینۀ انتشار را از نویسندگان دریافت می­‌کنند این نشریه تعرفۀ چاپ مقاله در رهپویه هنر / هنرهای تجسمی،  ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است که طبق آیین­‌نامه فوق به شرح زیر دریافت میگردد: 

  • ۵۰ درصد از هزینه پس از انجام داوری و صدور گواهی پذیرش نهایی 
  • ۵۰ درصد باقیمانده پس از آماده‌‏سازی مقاله برای انتشار (قبل از انتشار رسمی مقاله)