کلیدواژه‌ها = شمایل شناسی
شمایل شناسی نگاره براق در نقش مایه های دوران اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 47-58

10.22034/ra.2021.244947

هنگامه شاه بیگی؛ فرهاد خسروی بیژائم