نسبت سنجی تاریخی خلاقیت مدرن با آثار هنرمندان معاصر ایران (مطالعه ی موردی آثار فرح اصولی، کوروش شیشه گران، محسن وزیری مقدم)(نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى، گروه نقاشى دانشکده هنر، دانشگاه سوره تهران

2 دانش آموخته ى کارشناسى ارشد،رشته نقاشى، دانشکده هنر، دانشگاه سوره تهران

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.3.2.47

چکیده

تاریخ هنر، عاملی الهام بخش و انگیزه آفرین و موضوعی بنیادی در مطالعات پیرامون اصالت و خلاقیت هنری است. مقایسه ی مستندات تاریخ هنری با نحوه ی کار هنرمندان، دارای مباحث متنوع است؛ مانند توجه به سنت های تصویری گذشته برای ارائه ی اثر خلاق، اهمیت طراحی و رنگ نسبت به یکدیگر و رویکردهای نو به متریال و رسانه های هنری. هدف این پژوهش بررسی آثار هنرمندان، فرح اصولی در همسازنمودن کیفیت های تازه ی فرمی با سنت های بصری نگارگری ایرانی در مجموعه ی فضیلت زخمی، کوروش شیشه گران در ارائه ی بیان نو از خط در مجموعه آثار خط خطی ها و محسن وزیری مقدم با ارائه ی نگاهی تازه نسبت به مواد کار و رسانه ی هنری در مجموعه نقاشی های شنی می باشند. روش این تحقیق، کیفی و با رویکرد توصیفی -  تحلیلی است. این پژوهش در ابتدا نگاهی به پیشینه ی تاریخی مباحث فوق داشته و سپس به تشریح مجموعه های مورد بررسی هنرمندان می پردازد. مطابق با داده های حاصل از این پژوهش می توان نتیجه گرفت، هنرمندان مذکور، با اتکا به پشتوانه ی دانشی خود از مبانی هنر برآمده از منابع تاریخ هنری و انتخاب اصول سبکی، عناصر و متریال مناسب توانسته اند ارزش های جدیدی را در رابطه با سنت تصویری هنر نقاشی ایران، خط و فرم در نقاشی، کشف و بیان انگیزه های تازه نسبت به  ماده و رسانه ی هنری؛ مطرح سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Attribution of Modern Creativity with the Art Works of Iranian Contemporary Artists (A Case Study of Farah Osoli, Kourosh Shishegaran, Mohsen Vaziri-Moghddam)……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Khosro Khosravi Jelodar 1
  • Nasrin Zandiravan 2
1 Faculty Member, Department of Painting, Soore University, Tehran, Iran
2 MA in Animation, Soore University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Art history is an inspirational and motivating factor and a fundamental issue in studies of artistic originality and creativity. The comparison of artistic history is an appropriate methodology for studying and recognizing the artist’s initial motives and examining the qualities and quantities of creativity in their artworks. The comparison of historical documents with the activity process and artwork of artists has a variety of topics and case studies, Among them, three topics are worthy of comparison with the works of The artists interested in this research: attention to the artistic and cultural traditions of the past for the presentation of the creative and contemporary, embody a new and innovative view of Designing and line in painting and creating new capacity and quality for materials and artistic media. In this focused way the paintings of these artists will be examined in relation to the history of the art of creativity
This research is qualitative and descriptive-analytic approach. At first, briefly looks at the history of the three topics mentioned in the history of art, in order to compare the art history of the works of the three Iranian artists studied in adapting the qualities and traditional features of styles various past art in modern form, the possibility of expressing and implementing the framing and conceptual variables of line and design based on the contemporary artist’s motivation and experience and presenting a unique method and concept in relation to the use of artistic material and media and the cases of creativity in their works.
According to the sample of the works of the artists and the documents obtained from this research can be concluded that Farh Osoli, Kourosh Shishegaran and Mohsen Vaziri-Moghaddam By relying on their knowledge of the arts and resources of artistic history and the selection of elements, workmanship, principles of style and performance adapted to the painting media, they have been able to creatively introduce new visual and conceptual qualities in relation to the art traditions of Iranian art painting, and the discovery and expression of new motives for elements, materials and media; Also, based on the link with art history, their works have provided new achievements along the historical of art and creativity added to the range of artistic works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art history
  • Modern creativity
  • Cultural tradition
  • Design
  • artistic media
  • Art materials
اوکویرک، استیونسون؛ ویگ، بون؛ گایتون(1394)، مبانی هنر؛ نظریه و عمل، مترجم محمدرضا یگانه دوست، انتشارات سمت، تهران.
بوهم؛ دیوید(1381)، درباره ی خلاقیت، مترجم محمدعلی حسین نژاد، ساقی، تهران.
پاکباز؛ روئین(1386)، در جستجوی زبان نو، نشرآگاه، تهران.
پاکباز؛ روئین؛ امدادیان یعقوب(1383)، پیشگامان هنر نوگرای ایران: محسن وزیری مقدم، موزه هنرهای معاصر، تهران.
تریادو؛ خوان رامون(1386)، راهنمای هنر باروک، مترجم نسرین هاشمی، نشر ساقی، تهران.
جنسن؛ ه و(1359)، تاریخ هنر، مترجم پرویز مرزبان، علمی فرهنگی، تهران.
شالومو؛ ژان لوک(1386)، نگره های هنر: فلسفه، زیبایی شناسی و تاریخ هنر از زمان افلاطون تا روزگار ما، مترجم حبیب الله آیت اللهی، سوره مهر، تهران.
گاردنر؛ هلن، دلاکروا؛ هورست، تنسی؛ جی ریچارد(1378)، هنر در گذر زمان، مترجم محمدتقی فرامرزی، نشر آگه، تهران.
نشریات
امت علی, سارا(1386)، ادبیات در حضور مینیاتور رشد کرد، سرمایه، شماره 591، ص. 13.
جعفری، مهناز(1386)، زنان مثل مردان به جهان نگاه نمی کنند، اطلاعات، شماره 3172، ص. 5.
جلالی، مریم(1385)، معنا در ابهامی هنرمندانه: هزار توی خطوط در گفتگو با کوروش شیشه گران، جام جم، ص. 9.
شاهرخی نژاد، محمدرضا،(1385)، دست هایم را نمی بینم: گفت و گو با کوروش شیشه گران نقاش و گرافیست، شرق، شماره 802، ص. 15.
شاهرخی نژاد, محمدرضا؛ جلالی، رضا(1383)، عبور از تونل: گفت وگو با محسن وزیری مقدم، شرق، ص. 15،
شمخانی، محمد(1380)، قبای دراز دلیل کشیش بودن نیست: گفت وگو با محسن وزیری مقدم از پیشگامان هنر نوگرای ایران، ایران، شماره 21، ص. 8.
قره باغی، علی اصغر(1379)، واقعیت های انتزاعی در آثار کوروش شیشه گران، فصلنامه طاووس، شماره 3-4، ص. 167-168.
مجابی جواد(1377)، بازیگری خطوط خود انگیخته، آدینه، شماره 126-125، ص. 75-77.
مسجدجامعی، احمد(1384)، هنر ایرانی سنت و خلاقیت، کتاب ماه هنر، شماره 80-79، ص. 114-116.
مطلب زاده، علی(1395)، گفتگو با فرح اصولی درباره نمایشگاه فضیلت زخمی و فعالیت هایش در طول این سال ها، اعتماد، ص. 9.
موریزی نژاد،  حسن(1385)، هنرمندان معاصر ایران:  کوروش شیشه گران، تندیس، شماره 74، ص. 4-6.
موریزی نژاد, حسن(1385)، نقاشان معاصر ایران: محسن وزیری مقدم، تندیس، شماره 71، ص. 4-7.
وزیری مقدم، محسن(1380)، هنر دیدنی ها را بازگو نمی کند بلکه آنچه دیدنی نیست را قابل دیدن می کند، هنرهای تجسمی، شماره 11، ص. 78-83.
وبگاه
شعار، علی(1397)، حسین بهزاد مانند کمال الملک است، تهران، مجله خبری هنری ماه مهر.
http://www.mahe-mehr.com/sn/magazine/pt/full/id/98/lang/fa (دسترسی در 20/1/1398) .
ملکی، توکا(1383)، مخاطب من آزاد است : گفتگو با محسن وزیری مقدم بمناسبت نمایشگاه پیشگامان هنر نوگرای ایران، وقایع اتفاقیه.
vaghayedaily.ir/falnewslcategory/6/
(دسترسی در 17/2/1397).
موحدفرد، یاسر(1394)، فضیلت زخمی، مینیاتورهای به روزشده فرح اصولی، فرهنگ و هنر.
http://farhangohonar.ir (دسترسی در 17/2/1397) .
کاتالوگ
زهرایی، اشکان (1394)، فضیلت زخمی، دستان 2، ص. 1-10.
فهرست تصاویر
تصویر 1. فرح اصولی، زنان سابین (از مجموعه ی فضیلت زخمی)، (1393)، مأخذ: آرشیو شخصی هنرمند.
تصویر 2. فرح اصولی، ما لعبتکانیم(از مجموعه ی فضیلت زخمی)، (1394)، مأخذ: آرشیو شخصی هنرمند.
تصویر 3. فرح اصولی، ما لعبتکانیم(بخشی از تابلو)، (1394)، مأخذ: آرشیو شخصی هنرمند.
تصویر 4. فرح اصولی، وینسنت رضا و من، (1394)، مأخذ: آرشیو شخصی هنرمند.
تصویر 5. اصولی لئوناردو فروغ و من(1393)، (از مجموعه ی فضیلت زخمی). مأخذ: آرشیو شخصی هنرمند.
تصویر 6. کوروش شیشه گران، سبد میوه(1999)، مأخذ:
Keshmirshekan Hamid(2016), Koroosh shishegaran; The Art of Altruism .london : saqi.
تصویر 7.  کوروش شیشه گران، پرتره، 1995، مأخذ:
Keshmirshekan Hamid(2016), Koroosh shishegaran; The Art of Altruism .london :saqi.
تصویر 8. کوروش شیشه گران، بدون عنوان،  1998-2001، مأخذ:
Keshmirshekan Hamid(2016), Koroosh shishegaran; The Art of Altruism . london :saqi.
تصویر 9. بدون عنوان، از مجموعه ی ترکیب بندی شنی، 1960، مأخذ: وبگاه بنیاد محسن وزیری مقدم.
Vaziri Moghadam Mohsen// Vaziri Moghadam Fondazione. - 2018. -https//fondazionevaziri.com.
(دسترسی در 17/2/1397)
تصویر10.    محسن وزیری مقدم، بدون عنوان، از      مجموعه ی ترکیب بندی شنی(1959)، مأخذ: وبسایت بنیاد محسن وزیری مقدم.
Vaziri Moghadam Mohsen // Vaziri Moghadam Fondazione. - 2018. - https//fondazionevaziri.com.
(دسترسی در 17/2/1397)
تصویر11. محسن وزیری مقدم در حال کار با ماده ی شن روی وسعتی از بوم، رم، اکتبر(2017)، مأخذ: وبگاه بنیاد محسن وزیری مقدم.
Vaziri Moghadam Mohsen// Vaziri Moghadam Fondazione. - 2018. -https//fondazionevaziri.com.
(دسترسی در 17/2/1397)