نویسنده = ماندانا علیپور
تجلی اندیشه مانی در نقاشی‌های قرون میانه

دوره 5، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 5-13

10.22034/ra.2022.547188.1170

ماندانا علیپور؛ رقیه بهزادی؛ شهلا اسلامی