نویسنده = مهدی محمدزاده
تحلیل مضمون‌شناسانه‌ی نقاشی معاصر افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-648 فروردین 2

10.22034/ra.2021.525042.1015

رضا رفیعی راد؛ مهدی محمدزاده؛ محمد رضا مریدی


پیش‌متن‌های میترایی در آثار هنری مسیحیت

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 5-14

10.22034/ra.2021.244946

زهرا باقرزاده آتش چی؛ مهدی محمدزاده