راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتار های علمی در «نشریه رهپویه هنر/هنرهای تجسمی»

▪ هدف نشریه رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی انتشار نتیجه پژوهش­ ها و تجربه­ های علمی در زمینه­ های تجسمی است.
▪ نوشتارهای علمی- پژوهشی، تحلیلی، در زمینه ­های، هنرهای تجسمی­، و پژوهشی هنر برای درج در نشریه پذیرفته شده و پس از داوری و تصویب هیأت تحریریه به چاپ می­ رسند. نشریه رهپویه هنر/ هنر­های تجسمی از چاپ مقاله ­های غیر علمی -  پژوهشی (ترجمه،  گردآوری، مروری و یاداشت­ های تحقیقاتی) معذور است.
▪ نوشتارهای ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه­ ای به چاپ رسیده باشند.
▪ مقاله­ های ارائه­ شده به نشریه رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی برای بررسی و چاپ نباید هم ­زمان به نشریه دیگر ارائه شده باشند.
▪ نوشتارها ترجیحاً به زبان فارسی باشند. 
▪ مقاله باید دارای بخش­ های چکیده، مقدمه، روش تحقیق، پیشینه تحقیق، مبانی نظری، بدنه تحقیق شامل موضوعات مختلف، نتیجه، پی­ نوشت­ ها و فهرست منابع باشد. اندازه این نوشتارها می­ باید حدود 12 صفحه نشریه یا 8.000  کلمه (با احتساب تمام بخش ­های مقاله) باشد.
▪ نوشتارها باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند. چکیده مقاله باید شامل بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوعات مقاله و یافته ­های مهم و نتیجه باشد. این بخش باید به تنهایی بیان­ کنندة تمام مقاله و به ویژه نتایج به ­دست ­آمده باشد. اندازه چکیده فارسی حداکثر 250کلمه و چکیده انگلیسی (
Extended Abstract) حدود 800کلمه است. چکیده فارسی و انگلیسی باید در صفحه ­ای جداگانه ارائه شوند.
▪ مقدمه نوشتار، ارایه‌کنندة مسأله، هدف تحقیق و معرفی کلی مقاله است. 
▪ نتیجه نوشتار باید به‌گونه‌ای منطقی و مفید که روشن‌کنندة بحث و ارایه یافته‌های تحقیق باشد، ارایه گردد. 
▪ در بخش تشکر و قدردانی، ‌راهنمایی و کمک‌های دیگران یادآوری شده و به‌طور خلاصه از آنها سپاسگزاری می‌گردد. 
▪ پی‌نوشت‌های مقاله (اصطلاحات و معادل‌های واژه‌ها، توضیحات و غیره) می‌باید در متن به ترتیب شماره‌گذاری شده و در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع نیز تحت عنوان پی‌نوشت‌ها گنجانده‌ شوند. 
▪ فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام شهرت نویسندگان در انتهای مقاله می‌آید. 
▪ ترتیب ارجاع­­­ دهی عناصر اطلاعات کتاب­ شناختی در مورد مقالات، کتب و منابع الکترونیکی به سبک
APA به شرح زیر است:
     - در ارجاع درون‌متنی (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره صفحه، پس از نَقل مطلب می‌آید.
     - فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌گردد. کلیه فهرست منابع و مأخذ (اعم از فارسی، لاتین و سایت‌ها) پس از ترجمه بخش فارسی به همراه بقیه منابع انگلیسی و سایت‌ها، مجددا بر مبنای حروف نام خانوادگی در ذیل
References تنظیم گردد (این بخش در قسمت چکیده انگلیسی قرار می‌گیرد).  
     - برای کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، سال نشر، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، ناشر. 
     - برای مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره نشریه، دوره یا سال، شماره صفحه آغاز و پایان مقاله.  
     - برای مقاله الکترونیکی: نام خانوادگی نویسنده، نام، سال نشر، نام مقاله، نام نشریه الکترونیکی یا تارنما، تاریخ آخرین بازنگری، نشانی اینترنتی.         

▪  صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس،‌ تلفن، نمابر و E-mail نویسنده (نویسندگان) باشد. همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و نام همکاران نیز در صفحه اول درج گردد. صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و واژه‌های کلیدی باشد. عنوان نوشتار باید کوتاه، گویا و بیان‌کننده محتویات نوشتار باشد.
▪ واژه‌های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصله بعد از چکیده و بین 4 تا 6 کلمه نوشته شود.
▪ تعداد عکس‌ها‌، نگاره‌ها، جداول و غیره در حداقل میزان و با کیفیت مناسب تهیه شوند. شماره و مأخذ عکس ­ها ، نگاره ­ها، و غیره به ترتیبی که در متن به آن اشاره می ­شود در ذیل آنها قید گردد.
▪ چنانچه مقاله‌ دارای چند نویسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده اول انجام شود. در غیر این صورت، نویسندگان می ­بایست کتباً یک نفر را به عنوان نماینده جهت ارائه مقاله و انجام مکاتبات به دفتر نشریه معرفی نمایند.
▪ کلیه نویسندگان ابتدا باید مقاله خود را در سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به نشانی https://tik.irandoc.ac.ir ثبت و سپس نتیجه آن را، درصورتی‌که میزان مشابهت آن زیر ۲۰ درصد باشد، به همراه مقاله و سایر ضمایم در سامانه نشریه بارگذاری نمایند. ایمیل نشریه: rahpooyehonar@gmail.com  شناسه نشریه: WVQTWU
▪ چنانچه مقاله ­ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه نوشتار­های علمی نشریه به طریق مزبور باشد، قبل از ارائه به هیأت تحریریه و داوران به نویسنده برگشت­ داده خواهد شد.
▪ دفتر نشریه رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی آمادگی پذیرش الکترونیکی مقالات از طریق سایت نشریه به نشانی
http://rahpooye.soore.ac.ir را دارد.
▪ تأیید نهایی نوشتارها برای چاپ در نشریه پس از نظرات داوران با هیأت تحریریه نشریه است.
▪ صحت نوشتارهای علمی با نویسنده/ نویسندگان است.
▪ چاپ نوشتارهای نشریه رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی بدون ذکر مأخذ در نشریه ­های دیگر ممنوع است.

 نشریه رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی