هزینه های بررسی مقاله

بنابرآیین‌نامۀ ابلاغیه وزارت علوم در خصوص تعیین هزینۀ پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز در فروردین ماه ۱۴۰۰، به اطلاع می­‌رساند که بر اساس رویۀ متعارف مجلات دسترسی باز جهان که هزینۀ انتشار را از نویسندگان دریافت می­‌کنند این نشریه تعرفۀ چاپ مقاله در رهپویه هنر / هنرهای تجسمی را در سال ۱۴۰۱،  ۴۰۰ هزار تومان تعیین کرده است که طبق آیین­‌نامه فوق،  ۵۰ درصد از هزینه پس از انجام داوری و صدور گواهی پذیرش نهایی و اخذ موافقت‏‌نامۀ حق چاپ از نویسنده، و ۵۰ درصد باقیمانده پس از آماده‌‏سازی مقاله برای انتشار (قبل از انتشار رسمی مقاله) دریافت می‌‏شود .