کلیدواژه‌ها = نقاشی
اکفراسیس در نقاشی محمودخان صبا(ملک الشعرا)

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 51-59

10.22034/ra.2022.535638.1086

منصور کلاه کج؛ مهدی مرادی