دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

جایگاه تقابل در شعر و نگاره های عاشقانه ی خمسه ی تهماسبی با تکیه بر نظریه ی ترامتنیت ژرار ژنت ( مطالعه ی موردی نگاره ی شیرین در چشمه سار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22034/ra.2022.548393.1184

مسعود کاظمی؛ خشایار قاضی زاده؛ رضا حسینی


خوانشی نو از تابلوی شمس اثر استاد نصرالله افجه‌ای با رویکرد ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22034/ra.2022.553270.1210

سمیه رمضان ماهی


شناسایی الگوهای برساخت طراحی ملّی در مواجهه با طراحی جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22034/ra.2022.545842.1161

یعقوب آژند؛ میثم خداشناس


تبارشناسی هنر نمایش در ایران (با اتکاء به خوانش تأویلی ‌نگاره‌های مصور پیش از تاریخ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.531130.1053

شاهرخ امیریان دوست؛ یعقوب آژند؛ سید ناصر آقایى


طراحی مبلمان شهری محور خیابان انقلاب‌اسلامی به منظور مناسب سازی برای افراد کم توان و توانیاب (حدفاصل سازمان بهزیستی شهرستان تهران و میدان فردوسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.544768.1144

سمانه جلیلی صدرآباد؛ مهدیه نوروزی پور فیروز؛ محمد مهدی مرادزاده


نگارۀ ناصرالدین شاه و رجال، گفتمانی از جدالی پنهان در ساختار دربار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.547741.1180

الهام ظریف کارفرد؛ یعقوب آژند؛ بهمن نامور مطلق


سپهر نشانه ای نگارکری ایرانی در دوران پهلوی اول بر اساس نظریه یوری لوتمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.557269.1230

ثمر توفیقی


مطالعه‌بیش‌متنی میراث هنراسلامی در بومی‌سازی طراحی‌ گرافیک-رابط‌کاربری (نمونه موردی: پیش‌متن نسخه‌صور‌الکواکب در بیش‌متن طراحی تقویم ایرانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.561045.1250

بهاره جهانمرد حسین آبادی؛ مهدی محمد زاده؛ امیر فرید


نوآوری در طراحی زیورآلات با الهام از نقوش قالی فراهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.562332.1254

محمد افروغ؛ فاطمه سعیدی


تاریخ شناسی عکاسی منظره شهری وابنیه شهر رشت در دوره‌ی پهلوی اوّل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.563197.1258

سلما احمدی کیسمی؛ هادی آذری ازغندی


مطالعه و ارزیابی چگونگی کاربست عناصر تصویری، بصری و طراحی در دیونگاری های محمد سیاه قلم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.1971444.1266

زینب کریمی بابااحمدی؛ خشایار قاضی زاده