مطالعه ویژگی نقاشی‌های دیواری  تمدن  اژه ای(مینوسی، میسنی)(نوع مقاله: پژوهشی)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 5-13

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.3.2.5

فیروزه نواب اکبر؛ بهمن فیروزمندى شیره جینى؛ کمال الدین نیکنامی


پیش‌متن‌های میترایی در آثار هنری مسیحیت

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 5-14

10.22034/ra.2021.244946

مهدی محمدزاده؛ زهرا باقرزاده آتش چی


خوانش ژنتیِ لوگوی دانشگاه تهران

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 15-22

10.22034/ra.2021.244945

یعقوب آژند؛ بهمن نامور مطلق؛ حسام حسن زاده


شمایل شناسی نگاره براق در نقش مایه های دوران اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 47-58

10.22034/ra.2021.244947

هنگامه شاه بیگی؛ فرهاد خسروی بیژائم


مطالعه سبک شناسی تاریخی قالی های بافته شده در دوران شاه طهماسب اول

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 59-71

10.22034/ra.2021.244944

ندا سادات ملکوتی؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ بدری حکیمیان؛ فرهاد باباجمالی