کلیدواژه‌ها = نقاشی
تحلیل مضمون‌شناسانه‌ی نقاشی معاصر افغانستان

دوره 5، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 57-68

10.22034/ra.2021.525042.1015

رضا رفیعی راد؛ مهدی محمدزاده؛ محمد رضا مریدی


اکفراسیس در نقاشی محمودخان صبا(ملک الشعرا)

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 51-59

10.22034/ra.2022.535638.1086

منصور کلاه کج؛ مهدی مرادی