کلیدواژه‌ها = مضمون در نقاشی
تحلیل مضمون‌شناسانه‌ی نقاشی معاصر افغانستان

دوره 5، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 57-68

10.22034/ra.2021.525042.1015

رضا رفیعی راد؛ مهدی محمدزاده؛ محمد رضا مریدی