کلیدواژه‌ها = بیش‌متنیت
برگرفتگی‌های نقاشی معاصر ایران از یک نگاره بهزاد (گریز یوسف از زلیخا)(نوع مقاله: پژوهشی)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 27-35

10.22034/ra.2019.241845

منیژه کنگرانی؛ بهمن نامور مطلق؛ محمد علی خبری؛ محمدرضا شریف زاده