نویسنده = بهمن نامور مطلق
نگارۀ ناصرالدین شاه و رجال، گفتمانی از جدالی پنهان در ساختار دربار

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 17-28

10.22034/ra.2023.547741.1180

الهام ظریف کارفرد؛ یعقوب آژند؛ بهمن نامور مطلق


خوانش ژنتیِ لوگوی دانشگاه تهران

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 15-22

10.22034/ra.2021.244945

یعقوب آژند؛ بهمن نامور مطلق؛ حسام حسن زاده


برگرفتگی‌های نقاشی معاصر ایران از یک نگاره بهزاد (گریز یوسف از زلیخا)(نوع مقاله: پژوهشی)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 27-35

10.22034/ra.2019.241845

منیژه کنگرانی؛ بهمن نامور مطلق؛ محمد علی خبری؛ محمدرضا شریف زاده