نویسنده = مهدی محمد زاده
خوانش ‌نقاشی‌دیواری «داوری ‌واپسین» اثر جیوتو برمبنای ‌نظریه‌ اروین پانوفسکی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 87-97

10.22034/ra.2023.550410.1196

زهرا مهدی پور مقدم؛ مهدی محمدزاده؛ شهریار شکرپور


تحلیل مضمون‌شناسانه‌ی نقاشی معاصر افغانستان

دوره 5، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 57-68

10.22034/ra.2021.525042.1015

رضا رفیعی راد؛ مهدی محمدزاده؛ محمد رضا مریدی


پیش‌متن‌های میترایی در آثار هنری مسیحیت

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 5-14

10.22034/ra.2021.244946

مهدی محمدزاده؛ زهرا باقرزاده آتش چی