دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل کارکرد اسطوره‌های نوین در نقاشی معاصر ایران (مطالعه‌ی موردی آثار بهمن محصص، علی‌اکبر صادقی، محمود سبزی، مهران صابر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22034/ra.2022.533896.1076

مهدیه قربان نژادزواردهی؛ سیدرضا حسینی


اسفنکس و کارکرد آن در ایران اسفنکس و مفاهیم نمادین آن در ایران باستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22034/ra.2022.535314.1090

فیروزه نواب اکبر


مطالعه نقش مایه طاووس در دیوارنگاری های برج شرقی خرقان با رویکرد شمایل شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22034/ra.2022.541216.1128

عارفه زمانی خرقانی؛ مهدی محمدی


اسب در نقاشی منصور قندریز: تحلیل نشانه- معناشناسانه یک اثر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22034/ra.2022.542290.1129

فرنوش شمیلی؛ الهام شمس


ارزیابی جایگاه خوشنویسی و کتیبه‌نگاری در تزئینات بقعۀ سهل بن علی(ع) شهر آستانه (استان مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22034/ra.2022.545632.1150

احسان حمیدی


تجلی اندیشه مانی در نقاشی‌های قرون میانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22034/ra.2022.547188.1170

ماندانا علیپور؛ رقیه بهزادی؛ شهلا اسلامی


پژوهشی بر تزیینات هندسی در آرایه‌های معماری مسجد جامع ورامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22034/ra.2022.547551.1173

بهاره تقوی نژاد؛ صدیقه میرصالحیان


جایگاه تقابل در شعر و نگاره های عاشقانه ی خمسه ی تهماسبی با تکیه بر نظریه ی ترامتنیت ژرار ژنت ( مطالعه ی موردی نگاره ی شیرین در چشمه سار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22034/ra.2022.548393.1184

مسعود کاظمی؛ خشایار قاضی زاده؛ رضا حسینی


تحلیل زمان‌های درهم رونده در عکس‌های یادمانی از منظر آراء برگسون و فروید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22034/ra.2022.550099.1191

مژگان ملکی؛ محمد حسن پور؛ شکوفه ماسوری


خوانشی نو از تابلوی شمس اثر استاد نصرالله افجه‌ای با رویکرد ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22034/ra.2022.553270.1210

سمیه رمضان ماهی


بررسی تأثیر الگوهای بازشناسی اشیاء در فرآیند ادراک بصری بر روی طراحی انسان محور (از منظر روان‌شناسی شناختی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22034/ra.2022.555238.1225

سید محمد مهدی گرامی؛ بهنام زنگی