نویسنده = یعقوب آژند
بازکاوی مجسمه‌های پرویز تناولی با تأکید بر نقد روانسنجانه شارل مورون

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 39-50

10.22034/ra.2022.534828.1079

آذر امیدی؛ یعقوب آژند؛ مهدی حسینی


خوانش ژنتیِ لوگوی دانشگاه تهران

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 15-22

10.22034/ra.2021.244945

حسام حسن زاده؛ یعقوب آژند؛ بهمن نامور مطلق